บริษัท ปัตตานีกิจการกระจายเสียง จำกัด

300/35 ม.4 หมู่บ้านออมทอง ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 073 336 336, 073 337 733

ติดต่อ Admin