ข่าวภาคใต้ชายแดน ประจำวัน

เปิดแล้ว “แสงแรกฟ้า..ที่แหลมตาชี”มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จังหวัดปัตตานี


... ภาพสไลด์ ...

 

... วีดีโอที่เกี่ยวข้อง ...

 

วันนี้ (13 สิงหาคม 2559) เวลา 6.00 น. นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และภาคส่วนต่างๆในจังหวัดปัตตานี  เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แหลมตาชี ภายใต้ชื่องาน“แสงแรกฟ้า..ที่แหลมตาชี” อัญมณีแห่งท้องทะเลไทย ซึ่งสามารถชมความมหัศจรรย์ของปลายด้ามควาน จุดชมแสงแรกและแสงลับฟ้าแห่งเดียวของประเทศ ที่พระอาทิตย์โผล่พ้นน้ำทะเล ตัดเส้นขอบฟ้าในยามเช้าและยามเย็นที่สวยงาม ณ ปลายแหลมตาชี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ภายในงานยังมีกิจกรรม การแข่งขันเดิน – วิ่ง แหลมตาชีมินิมาราธอน และการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในมิติการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี ให้มีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการรับรู้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ นอกพื้นที่ และต่างประเทศ มากยิ่งขึ้น ตามวาระจังหวัดที่ต้องการให้ชาวปัตตานีมีรายได้
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาแหลมตาชี ให้เป็นจุดขายการท่องเที่ยว ส่งเสริมการใช้จ่ายและสร้างรายได้ แก่พี่น้องชาวปัตตานี ภายใต้คำขวัญ “เมืองพหุวัฒนธรรม”

 

ที่มา ข่าวภาคใต้ชายแดน
วริศรา  ศรีวัฒน์  เรียบเรียง
วริศรา  ศรีวัฒน์ อ่าน

ลิ้งค์เครือข่าย

สำนักข่าว:

จำนวนผู้เข้าชม

ตั้งแต่วันที่ 19/07/2559

 

a

ข่าวภาคใต้ชายแดน ลิขสิทธิ์โดย สื่อภาคใต้ชายแดน ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกรตเตอร์มัลติมีเดีย